Slovak Limnological Society

Sign in

Poll

Do you like our new web page?

Áno (74)
Nie (34)

Total votes: 108


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331