Slovak Limnological Society

Sign in

Poll

Do you like our new web page?

Áno (78)
Nie (37)

Total votes: 115


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331