Limnological literature

09/01/2016 13:49
BITUŠÍK P. & HAMERLÍK L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska Časť 2. Tanypodinae Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0. Publikácia nadväzuje na 1. diel...
09/01/2016 13:48
Jan Hamrský: FRESHWATER LIFE: Macro photography of aquatic insects and other freshwater invertebrates Kniha obsahuje: - 43 představených skupin sladkovodních bezobratlých živočichů - přes 220 barevných fotografií živých exemplářů - tipy na sběr a chov - doporučení pro...
09/01/2016 13:47
Milan Lehotský & Anna Grešková, Bratislava 2004 download

Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331